ייפוי כח מתמשך ידידותי

המדריך לייפוי כח מתמשך בשפה ידידותית

מה זה בעצם ייפוי כח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך (יפ"מ) הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו בנושאים אישיים, רפואיים וכלכליים בשלב בו הוא בריא לחלוטין ומסוגל לקבל החלטות ולבצע פעולות, למקרה בו יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו באופן עצמאי, זאת ע"י מינוי אנשים קרובים ומהימנים שיפעלו בשמו.

המושגים הקשורים ליפ"מ

עורך ייפוי הכח נקרא – ממנה – עליו להיות תושב ישראל, מעל לגיל 18 ובמצב כשיר שמבין מה קורה סביבו (בשפה לא משפטית)

עורך דין המוסמך לערוך יפ"מ הוא עורך דין שעבר הכרה מטעם משרד המשפטים וקיבל תעודת הסמכה לעריכת יפ"מ. את רשימת עורכי הדין המוסמכים ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

מיופיי הכח – איש אמונו של הממנה. כלומר, כוונה המחוקק היתה כי מיופי הכח יהיו אנשים הקרובים לממנה, קרובי משפחה או חברים ובעלי קשר טוב עם הממנה. לכן מיופה הכח יהיה אדם יחיד (ולא עמותה או ארגון כלשהו) ומעל לגיל 18 (יש עוד כמה דרישות שלא רלוונטיות בשלב זה).
יכול להיות מיופה כח אחד ויכולים להיות יותר. יכולים לפעול ביחד או לחוד ויכולים להיות ממלאי מקום. יכולים להיות מיופי כח בנושא אחד או יותר כי שיפורט בהמשך.
מיופה הכח צריך להסכים לקבל על עצמו את התפקיד ולכן גם חותם בעצמו על היפ"מ.

מיודע – תפקיד נוסף שנכלל ביפ"מ והוא למעשה אדם קרוב לממנה, שמסיבה כלשהי בוחר הממנה להכיר בו כמיודע אשר יקבל מידע הקשור ליפ"מ ממיופיי הכח.

הנחיות מקדימות – בגדול אלו כל הנחיותיו של הממנה למיופה הכח בכל הנושאים. בפועל מדובר ברשימה פתוחה ואינסופית שניתן לכלול אותה בתוך טופס היפ"מ או במסמך נפרד מצורף.
בקטן, אפרט ואסביר בהמשך.

הנושאים בהם עוסק יפ"מ

עניינים אישיים – הכוונה לכל ענייני הממנה שאינם רפואיים או כלכליים כלומר, טיפול ברווחת הממנה, איכות חייו, טיפוח אישי (טיפולי קוסמטיקה, איפור ולק ג'ל….ממש ככה!), סיפוק צרכים יומיומיים (כגון מזון וביגוד), שמירה על אורח החיים התרבותי והדתי, שיתוף הממנה בחיי קהילה פעילים (חוגים, מפגשים חברתיים ועוד), דאגה לתעסוקה ושיקום, בחירת מקום מגורים, אופי הטיפול התומך ועוד.

עניינים רכושיים – המשמעות היא הענקת סמכום לקבל ולבצע החלטות הקשורות לנכסיו של הממנה, כספיו, התחייבויותיו, לרבות ניהול חשבונות בנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי מקרקעין  – מכירה, השכרה וכדומה, ניהול עסק אם יש, מיצוי זכויות כספיות, פוליסות ביטוח ועוד.

עניינים רפואיים – כאן יש לשים קצת יותר תשומת  לב – הכוונה היא לכל הקשור בטיפול רפואי שוטף בממנה, בחירת הרופא המטפל, סוג הטיפול, הכרעה כאשר נשקלת נחיצותו של הטיפול, מקום ביצוע הטיפול, רכישת תרופות ונטילתן וכדומה. יש לשים לב, כפי שיפורט בהמשך, דווקא למה שלא נכלל בנושא זה.

מה לא נכלל ביפ"מ

כאמור, יפ"מ בא לתת מענה במצב בו הממנה כבר אינו כשיר לניהול ענייניו באופן עצמאי ולקבלת החלטות. אבל חוב לזכור שני דברים חשובים מאוד:

  1. יפ"מ אינו בא להחליף צוואה והוראותיו אינן "תופסות" לאחר מותו של אדם.
  2. יפ"מ אינו עוסק במתן הוראות לטיפולים מאריכי חיים – נושא זה ניתן להסדיר בעזרת טפסים אחרים של משרד הבריאות שעליהם ארחיב בהזדמנות אחרת. אבל – במידה והממנה בוחר לערוך גם טסים אלו, ניתן רק לציין זאת עובדתית ביפ"מ.

ולאחר שזה נאמר, עדיין אפשרי לציין ביפ"מ את רצונו או אי רצונו של הממנה בפעולות מאריכות חיים ויש להניח שיהיו מי שיתחשבו בכך ויהיה מי שלא. פורמלית, אי זה המקום לכך.

 אופן עריכת יפ"מ בפועל

יפ"מ נערך ע"י עו"ד מוסמך בטופס מקוון.

על עו"ד מוטלות החובה והאחריות לפרוש בפני הממנה את החלופות המשפטיות הקיימות כדי להתאים לו "חליפה "בהתאם לצרכיו ובהתאם להוראות החוק .על עו"ד לברר את רצונותיו האמיתיים של הממנה ולהסביר לו (שלא בנוכחות מיופה הכח) את כל ההשלכות במסירת ה"מנדט" לניהול ענייניו למיופה הכח, .את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכח ואת האפשרויות לביטול היפ"מ.

על עו"ד  להתרשם כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.  במקרה שהממנה הוא אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להתאים את עצמו למגבלות (להסתייע במתורגמן, שפת סימנים וכדומה).
במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולת הממנה להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, תידרש חוו"ד רפואית המאשרת את מסוגלות הממנה לחתום על יפ"מ.

בסיום מילוי הטופס באופן מקוון תחתום עליו את חתימתך הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

מה הן ה"הנחיות המקדימות"?

לב ליבו של היפ"מ הוא בהנחיות המקדימות. שם למעשה יפורטו כל רצונות הממנה, בקשותיו ממיופה הכח, הוראותיו, החלטותיו בנושאים מסוימים ועוד.
בהנחיות המקדימות ניתן למעשה לכתוב ולכלול כמעט כל העולה על רוח הממנה. החוק אינו מגביל את תוכן ההנחיות ולמעשה הותיר מושג זה כרשימה פתוחה הניתנת למילוי ע"י הממנה בהנחיית עורך הדין, יצירתיים ודקדקניים ככל שיהיו.

לגישתי, ההנחיות המקדימות הן כ"מתנה" הן עבור הממנה והן עבור מיופה כח ואסביר:

מבחינת הממנה – ההחניות המקדימות מאפשרות לו להמשיך ולנהל באופן מסויים את ענייניו וחייו לעתיד. הממנה יכול להבטיח כי החלטות מסוימות יתקבלו בהתאם לרצונו, פעולות בהן הוא מעוניין יבוצעו, גם כאר לא יוכל הוא עצמו לבצע או להורות על כך. לדוגמא: יתנתו מתנות בשמו בדיוק כפי שהיה רוצה, אלמנטים שחשובים לו בחיי היומיום, ישמרו ועוד.

מבחינת מיופה הכח – ככל שיהיו ההנחיות מפורטות יותר וצופות יותר מצבים לפני עתיד ונותנות להם מענה ברוח הממנה, כן תהא עבודתו של מיופה הכח, פשוטה יותר. מיופה הכח נושא בנטל מורכב ולא קל לניהול חייו של הממנה במישורים שונים, לקבלת החלטות עבורו תוך מחשבה תמידית "מה הי רוצה הממנה?" ובמתן הנחיות יש כדי להקל משימה זו על מיופה הכח.

יחד עם זאת, חשוב מאוד לדעת – לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, במידה ומתנגד הממנה  לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקש את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות , על מיופה הכוח לפעול לפי בקשת הממנה בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתן בעבר.

בהיעדר הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצון הממנה העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונו בעבר ,ולחילופי חילופין , מהו רצונו המשוער כפי שלמד מאורחות חייך.

למה זה טוב?

אם אחרי כל מה שקראתם עד עכשיו, עדיין לא ברור היתרון העוצמתי של היפ"מ, אוסיף ואסביר.
ליפ"מ יתרונות עצומים הן מצידו של הממנה והן מצידם של מיופיי הכח.
התקופה האחרונה חידדה ולימדה אותנו עד כמה החיים שבירים ולא צפויים וכל אחד מאיתנו יכול למצוא עצמו לפתע, ללא הודעה מוקדמת, במצב בו הוא אינו יכול לנהל את ענייניו באופן עצמאי ואף לקבל החלטות חשובות.
עד להמצאת היפ"מ, במצב שכזה, היו נאלצים הקרובים לנו לפנות לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס גוף או רכוש, הליך שבדר"כ דורש שירותי עו"ד, דיונים בביהמ"ש ואף לאחר קבלת מינוי, נדרשת מעורבות מעיה של ביהמ"ש בפעולות רבות.
ע"י עריכת יפ"מ אנו למעשה חוסכים מהקרובים לנו הרבה טרחה ומפשטים עבורם את ההליך, שגם ככה קשה מבחינה ריגשית.
בנוסף, במתן הנחיות מקדימות כאמור לעיל, אנו למעשה מתווים ליקירים לנו את הדרך לשמש כמיופיי כח, מקלים עליהם חלק מקבלת החלטות בכך שמייצרים להם "ספר הוראות" לניהול חיינו.

למי זה מתאים?

נו באמת…….לכולםםםםםםםםם 😊

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים