צוואה הדדית 

מהי למעשה צואה הדדית?

צוואה הדדית הינה צוואה בעדים שנעשית ע"י שני אנשים במשותף כאשר בבסיסה עומד עיקרון ההדדיות וההסתמכות של שני האנשים . יש המדובר בבני זוג נשואים ויש המדובר בבני זוג המקיימים קשר ארוך זמן ויציב. בשני המיקרים מורישים הצדדים את רכושם האחד לשני באופן הדדי ובהסתמך זה על זו ולהפך וקובעים יחדיו כיצד יחולק רכושם המשותף, לאחר לכת שניהם לעולמם.

כיצד עורכים הצוואה ההדדית?

הצוואה ההדדית יכולה להיערך במסמך אחד עליו חותמים שני בני הזוג או בשני מסמכים נפרדים אשר נחתמים באותו המועד ע"י כל אחד מהצדדים ושניהם כוללים הוראות זהות בדבר הירושה ומתייחסים זה לקיומו של האחר ולהפך.

בשני המקרים תחתם הצוואה, בין אם במסמך אחד ובין אם בשניים, בנוכחות שני הצדדים באותו המועד בנוכחות עדים או בפני נוטריון.

צוואה הדדית

יתרונותיה וחסרונותיה של הצוואה ההדדית?

בדרך כלל עורכים בני זוג צוואה הדדית מאחר מבקשים לקבוע יחדיו מה יקרה לרכושם המשותף לאחר לכתם ולהסכים על היורשים וחלוקת העיזבון במשותף כדי להבטיח זה את רצונו של זה.

יחד עם זאת, בני הזוג למעשה מקבלים על עצמם את חוסר היכולת לשנות צוואה זו מאוחר יותר.

הצוואה ההדדית למעשה אוסרת על בני הזוג לשנות בשלב מאוחר יותר את צוואתם בניגוד לצוואה רגילה אותה יכול המוריש לשנות בכל עת וזו האחרונה היא שתהיה תקפה.

בצוואה הדדית לא כך הם פני הדברים על מנת לשמור על עקרון ההסתמכות העומד בבסיסה.

חוק הירושה קבע כללים מסוימים לשינוי צוואה הדדית בשלבים שונים:

1. כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים, יכול כל אחד מהם לבקש לשנות את הצוואה ההדדית בהודעה על כך בכתב לבן הזוג האחר ובכך, לא תהא עוד הצוואה ההדדית תקפה.

2. לאחר שאחד מבני הזוג הלך לעולמו – אז גם נחלק המצב לשני מועדים

– בטרם חולק העיזבון או הוצאה הצוואה אל הפועל – אז יכול בן הזוג לסגת מהצוואה המשותפת אך הדבר יביא לנישולו מכל סכום כספי או טובה אחרת, אשר היה אמור לקבל מהצוואה..

– לאחר בהוצאה הצוואה אל הפועל – על מנת לבטלה על המבקש לבטל להשיב כל סכום כספי או טובת אחר שהועברו לרשותו.

צוואה הדדית אינה מסמך פשוט ויש לשקול שאלות רבות טרם עריכתה. לצוואה ההדדית השלכות רבות על עתיד חיי בני הזוג ויורשיהם.

צוואה הדדית יש לערוך אך ורק בליווי עורך דין הבקיא ומיומן בתחום.

הנכם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה או פרטים נוספים בנושא זה.