הסכם גישור

הסכם הגישור הוא התוצר של תהליך הגישור. הצדדים למחלוקת,  מעגנים את ההסכמות אליהן הגיעו בתהליך הגישור ואת פתרון הסכסוך.

להסכם הגישור מגיעים הצדדים בכוחות עצמם, בסיוע המגשר. הסכם גישור ראוי הוא המהווה פשרה בין הצדדים, כך ששני הצדדים נשכרים מקיומו ואין צד המרגיש נפסד.

גישור נועד לפתרון מחלוקות בכל נושא, החל מנושאים הקשורים לרכוש וכלכלה, גירושין, סכסוכים משפחתיים, מחלוקות בין עובדים או עובד ולמעביד, סכסוכי שכנים ועד למדינות הנמצאות ביחסי עוינות.
הסכם הגישור יותאם לאינטרסים השונים של הצדדים למחלוקת וינוסח בהתאם להחלטות שהתקבלו בהליך הגישור.
ניסוח ההסכם יהיה תמיד נתון לביקורת הצדדים שיוזמנו להעיר הערותיהם עד שיוסכם על הניסוח האופטימאלי.
מחובתו של המגשר להבהיר לצדדים את ההשלכות או התוצאות האפשריות של החלטותיהם.

הסכם גישור הנחתם ע"י הצדדים הינו הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומהווה חוזה מחייב לכל הכתוב בו. הפרת כל סעיף בהסכם הגישור, מכל סיבה, עלול להוביל לתביעה משפטית מטעם הצד השני להסכם. לפיכך, חשוב כי הסכם הגישור יהיה סיכום מדויק של כל הפרטים עליהם הוסכם במהלך הגישור ולא יוותר כל מקום לספקות.

ישנם מקרים בהם מחייב החוק ליתן להסכם תוקף של פסק דין על ידי ביהמ"ש.
אין במתן תוקף של פסק דין, כדי להשפיע על מחויבות הצדדים להסכם אף בטרם אושר על ידי ביהמ"ש. גם ללא אישור ביהמ"ש, מהווה ההסכם חוזה מחייב כלפי הצדדים לו.
דוגמא להסכם שיש להביא לאישורו של ביהמ"ש היא "הסכם לגירושין" עליו אפרט בנפרד.