הסכם גירושין

עורך דין גירושין עמק חפר

גישור לגירושין, לעומת גישורים אחרים, מחויב להיערך בצמוד לדרישות החוק והפסיקה.
בעוד שגישורים אחרים נהנים ממרחב תמרון גדול מאוד בכל הנוגע לאופן התנהלות ההליך, הפתרונות האפשריים והיצירתיות, בגישור לגירושין ישנם מספר חוקים והלכות פסוקות שלא ניתן להתעלם או לחרוג מהם בהסכם הגירושין.
יחד עם זאת, בהליך הגישור, יש הרבה יותר מקום לגמישות ויצירתיות בהשוואה להליך המשפטי.

זוהי אחת הסיבות לכך שישנו יתרון משמעותי בקיום הליך גישור לגירושין על ידי מגשר שהוא גם עורך דין בהכשרתו המכיר כראוי את כללי החקיקה והפסיקה בדיני המשפחה.

הסכם גירושין ככל הסכם גישור, יעגן למעשה את כל ההסכמות אליהם הגיעו בני הזוג בהליך הגישור ויכלול כל נושא שיחפצו שיעוגן במסגרתו. יחד עם זאת, מחוייב הסכם הגירושין לכלול ארבעה נושאים עיקריים:

  • מזונות
  • הסדרי ראייה ומשמורת
  • חלוקת רכוש
  • תקשורת

מזונות – על ההסכם לכלול את הסדר המזונות אליו הגיעו בני הזוג לרבות מזונות אישה, אם ישנם בנסיבות המקרה וכמובן, מזונות הילדים. ההסכם יכלול את סכומי המזונות, אופן התשלום ומועד התשלום.

הסדרי הראייה והמשמורת – הסכם הגירושין ייפרט את הסדר המשמורת אליו הגיעו הצדדים, אם מדובר במשמורת משותפת או במשמורן עיקרי. בנוסף, יפורטו הסדרי הראייה, המועדים, אופן ההתנהלות, חלוקת ימי חופשות בית הספר והחגים ועוד.

חלוקת רכוש – ההסכם ייפרט את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים באופן מפורט שאינו מותיר מקום לספק. אופן חלוקת הרכוש תוך פירוט הרכוש, חשבונות בנק, כספים ועוד. במקרה של חלוקה עתידית, ייקבע בהסכם מנגנון חלוקה עליו הוסכם.

תקשורת – התקשורת העתידית בין בני הזוג היא גורם מכריע בטיב מערכת היחסים העתידית. הצדדים יסכמו על "כללי ברזל" לאופן ההתקשרות בניהם, בינם לבין ילדיהם ושאר בני המשפחה. הצדדים יסכמו את טיב התקשורת, כללים בסיסיים לקיומה באופן תקין וכל זאת, על מנת לנסות ככל שניתן למנוע קונפליקטים בעתיד שהרי, כאשר ישנה תקשורת טובה ובריאה, ניתן לפתח דו שיח פורה וענייני ובעזרתו לפתור כל קונפליקט.