"אני מאמין"

צוואה הדדית

סכסוך משפחתי שונה במהותו מכל סכסוך אחר!
הצדדים לסכסוך הינם בני משפחה החולקים יחד עבר הווה ולעיתים אין מנוס מלהמשיך ולחלוק גם את העתיד.
על כן אחת ממטרותיו העיקריות של הגישור היא: המשך הקשר המשפחתי וטיבו.
גישור מוצלח בסכסוך משפחתי הוא כזה שבסופו יוותרו הצדדים ביחסים אשר יאפשרו המשך חיים נעים, תקין ושלו.
מטרתי היא לסייע לצדדים, להיות עבורם אוזן קשבת, צד מייעץ ומכוון ולמנוע מהם את "חוויית" הגירושין בהליכים משפטיים ארוכים, מתישים ויקרים.

עובדתית בתי המשפט למשפחה כיום קורסים תחת הנטל.
ההליך המשפטי גובל בעינוי דין לצדדים אשר נאלצים להתמודד עם הליך גירושין ארוך ומייגע ומעל לכל, יקר מאוד.
חייב להימצא לכך תחליף או לכל הפחות דרך אלטרנטיבית לבעלי הדין.

הליך הגישור לגירושין הינו לטעמי החלופה הראויה והנכונה !

גישור בתוך המשפחה, בין אם לגירושין ובין אם בסכסוך משפחתי, שונה במהותו מכל הליך גישור אחר עקב הקשר הבסיסי שבין הצדדים לגישור.
הצדדים הינם חלק מתא משפחתי אשר חלקו יחד את עברם ויש להניח כי יהיה עליהם לחלוק גם את עתידם, בצורה זו או אחרת, גם לאחר יישוב הסכסוך ורצוי כי יוכלו לעשות זאת בצורה המכובדת ביותר.

לכן, ישנה חובה של הצדדים והמגשר לנהל הליך ראוי, מכבד, נייטראלי וצופה פני עתיד.

ההחלטות שיש לקבל בהליך גישור לגירושין הינן החלטות אשר ישפיעו על חיי הצדדים לעולמי עד ועל כן, הנכון הוא כי הצדדים יהיו אלו שיכריעו בנושאים כה חשובים.

עצם ההחלטה להתגרש, עצם קיומו של סכסוך התוך המשפחה, מצבים אלו קשים למעורבים, מהווים מעמסה רגשית ושבר בחיי היומיום. על כן יש לנסות ולפשט, לקצר ולהקל את ההליך בכל דרך שהיא.
בסכסוך משפחתי אין אדם היודע מה טוב לצדדים יותר מאשר הצדדים עצמם. על כן, חשוב לייתן לצדדים להגיע להסכמות מבלי להותיר את ההכרעה בדבר המשך חייהם בידי צד שלישי זר.
התמשכותו של ההליך, כפי שקורה בבתי המשפט, התערבותם של גורמים חיצוניים ולא מוכרים, עלויות כספיות כבדות העלולות להביא למשבר כלכלי, כל אלו יש בהם כדי לסרבל את ההליך ולהפוך אותו לקשה יותר.

לאחר שנים של ניהול הליכי גירושין בין כותלי בתי המשפט ובתי הדין, אני מאמינה כי ישנה דרך אלטרנטיבית לניהול סכסוכים במשפחה. דרך בה נשמרים ערכי הכבוד ההדדי, דרך בה עתידו של הקשר המשפחתי מהווה בסיס להליך והצדדים לוקחים אחריות אישית בפתרון הסכסוך.

מטרתי היא לסייע לצדדים, להיות עבורם אוזן קשבת, צד מייעץ ומכוון ולמנוע מהם את "חוויית" הגירושין בהליכים משפטיים ארוכים, מתישים ויקרים.

הליך הגישור הינו מטבעו, קצר יותר, נוח יותר, זול באלפי מונים ועוסק גם (אם לא בעיקר) במתן האפשרות לצדדים לפתור את הסכסוך בעצמם תוך לקיחת אחריות ומתן חשיבות גבוהה להמשך היחסים העתידיים של הצדדים ואיכותם יחד עם בניית חייהם בנפרד.